"שחרור על תנאי"-תנאי בקידושין ובחינת השימוש בו

09/01/2019 - 16:00 - 17:30

סמינר החוקרים בהלכה ובמשפט עברי המתקיים בפקולטה למשפטים שבאוניברסיטת בר-

אילן מתכבד להזמין את כלל העוסקים והעוסקות בתחום זה להרצאתה של ד"ר תהילה

בארי-אלון מן המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט, ולדיון שיערך בעקבותיה.

ד"ר בארי-אלון תרצה על מחקרה: "שחרור על תנאי"-תנאי בקידושין ובחינת השימוש בו.

 

לפרטים ולהזמנה נא ללחוץ כאן