משפטים נפגשים

שלחו לחבר
02/04/2019 - 15:30 - 14:00

משפטים נפגשים - עם פרופ' אריה רייך ועו"ד עדי רז.

 

פרטים נוספים יתפרסמו בהמשך.