משפט מבויים

שלחו לחבר
מועד
03/06/2019 - 19:30 - 16:30הוספה ליומן 2019-06-03 16:30:00 2019-06-03 19:30:00 משפט מבויים מרכז רקמן - הזמנה למשפט מבויים.   פרטים נוספים יתפרסמו בהמשך. הפקולטה למשפטים law.faculty@mail.biu.ac.il Asia/Jerusalem public

מרכז רקמן - הזמנה למשפט מבויים.

 

פרטים נוספים יתפרסמו בהמשך.