סדנת רגולציה

15/05/2019 - 19:00 - 20:30

סדנת רגולציה

בהשתתפות

פרופ' שלמה מור יוסף, מנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה

 

חדר 200 בניין 306.