אודות הפקולטה למשפטים

הפקולטה למשפטים חרתה על דגלה מצוינות וחדשנות במחקר ובהוראה, ומחויבות עמוקה לחברה ולמשפט הישראליים.

חברי סגל הפקולטה ניצבים בחזית המחקר בארץ ובעולם. מאמריהם מתפרסמים בכתבי העת המובילים בעולם והם מוזמנים באופן תדיר להרצות וללמד באוניברסיטאות היוקרתיות ביותר.  לפקולטה ולחבריה קשרים בינלאומיים ענפים; הפקולטה היא היחידה בישראל החברה במיזם הבינלאומי ATLAS העוסק בשיתוף פעולה בין לאומי בין תלמידי מחקר לתואר שלישי ובו חברים תשעה מוסדות בינלאומיים מובילים. לפקולטה הסכמי חילופין עם מוסדות מובילים בארצות הברית, אירופה, קנדה וסין. בפקולטה פועל פורום למשפט גלובלי המאגד את פעילות הפקולטה בתחום המשפט הבינלאומי  ופורום למשפט, טכנולוגיה וביג דאטה. הפקולטה גם מובילה את מיזם SSRN-HRN (Hebrew Research Network) – שבמסגרתו מפורסמים ומופצים ברשת מאמרים קודם לפרסומם הרשמי.

הסטודנטים והבוגרים שלנו משתלבים במשרות הבכירות ביותר בשוק הפרטי ובשירות הציבורי. רק לאחרונה מונו בוגרי הפקולטה למשרות בכירות במגזר הציבורי: השר לענייני דת, מנהלת לשכת נשיא המדינה, מנכ"לית משרד החקלאות ופיתוח הכפר, מנכ"ל משרד הפנים, מנכ"ל משרד ראש הממשלה, מנכ"לית משרד ראש הממשלה החלופי, ועוד.

לפקולטה תוכניות לימוד ייחודיות הן לתואר ראשון והן לתארים מתקדמים. הפקולטה מקדמת שורה של תוכניות רב-תחומיות המאפשרות לסטודנטים מצטיינים לשלב, לצד לימודי המשפטים, גם לימודים מתחומי דעת אחרים. מסלול ייחודי בין-תחומי (היחיד בישראל ומהבודדים בעולם) לתואר שני ((M.A. ברגולציה ומדיניות סביבתית  בשיתוף עם המחלקה לגאוגרפיה וסביבה. גם תואר זה פתוח לסטודנטים במסגרת התוכניות המשולבות. תוכניות חילופין מרתקות עשירות וענפות המאפשרות לסטודנטים ללמוד סמסטר אחד בשורה של מוסדות מובילים בחו"ל במהלך התואר הראשון. תוכניות ייחודיות לתואר השנישמאפשרות התמחות במסלולים מיוחדים והתמקדות בתחומי ידע ספציפיים של המשפט כגון משפט מסחרי, משפט פלילי, משא ומתן וגישור. תוכניות לתואר שני בלימודי משפט מיועדות ללא משפטנים החפצים להוסיף להשכלתם האקדמית ידע משפטי. השנה נפתחה תוכנית חדשה לבוגרי מקצועות הרפואה.

תוכנית תואר שלישי (תוכנית הדוקטורט) יוקרתית הפתוחה לסטודנטים מצטיינים המבקשים להתמקד במחקר. לסטודנטים הלומדים בתוכנית הדוקטורט של הפקולטה יש גישה לאוניברסיטאות השותפות לתוכנית אטלס 

לפקולטה שתי תוכניות לימודים ייחודיות לתואר שלישי -  תוכנית ברגולציה ומדיניות ציבורית ותוכנית במשפט עברי - אשר פתוחות גם לסטודנטים מצטיינים שאינם בעלי תואר ראשון במשפטים ואשר עומדים בדרישות הסף של התוכנית

הפקולטה מוציאה לאור שלושה כתבי עת המעניקים לסטודנטים הזדמנות להתנסות בחוויה של עבודה במערכת של כתב עת משפטי: כתב-העת המרכזי של הפקולטה, "מחקרי משפט", כתב עת שעוסק בחקר הדמוקרטיה בישראל: "תרבות דמוקרטית", וכתב עת בינלאומי: Law, Religion & State

כפקולטה המחויבת עמוקות לחברה ולמשפט הישראליים, אנו פועלים לגשר בין חלקיה השונים של החברה הישראלית תוך חתירה ליצירת קהילה פלורליסטית המכבדת את השוני ומעודדת שיח ושיתוף פעולה בין אנשים מרבדים שונים בחברה. הקמנו את התוכנית לקידום ולליווי סטודנטים מהחברה הערבית, המסייעת להם לאורך לימודיהם. הפקולטה מעודדת דיון מעמיק בנושאים שנויים במחלוקת בחברה הישראלית.

במסגרת מחויבות זו הוקם בפקולטה מערך קליניקות יוצא דופן בהיקפו ובתחומי פעילותו. הנותן מענה הן למצוקות הפרט והן לנושאים חברתיים עקרוניים בתחומי פעילות מגוונים.

בפקולטה פועלים מספר מרכזים המתמקדים בדילמות הנוגעות לממשק שבין המשפט והחברה בישראל, ביניהם: מרכז רקמן לקידום מעמד האשה הפועל רבות למען קידום זכויות נשים, מרכז מנומדין למשפט יהודי ודמוקרטי והמרכז לתקשורת ומשפט המשותף לפקולטה למשפטים ולבית-הספר לתקשורת.