ערב עיון לציון פרישתו של פרופ' שמשון אטינגר 20.6.2013