סרטוני הכנס יישוב סכסוכים בצל האתגר היהודי דמוקרטי

קישור לצילומי המושבים בכנס יישוב סכסוכים בצל האתגר היהודי דמוקרטי

https://www.youtube.com/playlist?list=PLXF_IJaFk-9Cw7NC72hvXUR5oFnCbxvgt