English שלחו לחבר

דבר הדיקן

ברוכים הבאים לקהילת הפקולטה למשפטים בבר-אילן

הפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר-אילן ניצבת בחזית המחקר המשפטי בישראל ובעולם. הפקולטה חרתה על דגלה מצוינות וחדשנות במחקר ובהוראה, ומחויבות עמוקה לחברה ולמשפט הישראליים.

  • 91% מהסטודנטים שובצו להתמחות במחזור ההשמה של יוני 2021 במשרדי עורכי הדין המובילים בישראל וביחידות המשפטיות המובילות במגזר הציבורי.
  • 91% מבוגרי הפקולטה למשפטים עברו בהצלחה את בחינות לשכת עורכי הדין בקיץ 2021. 

במשך חמישים שנותיה הפקולטה מתפתחת ומתחדשת במחקר, בתוכניות לימוד חדשות וחדשניות, בקשרים בינלאומיים, בהוראה, בהקמת מרכזים, קליניקות משפטיות ועוד.

חברי סגל הפקולטה ניצבים בחזית המחקר בארץ ובעולם. מאמריהם מתפרסמים בכתבי העת המובילים בעולם והם מוזמנים באופן תדיר להרצות וללמד באוניברסיטאות היוקרתיות ביותר.  לפקולטה ולחבריה קשרים בינלאומיים ענפים; הפקולטה היא היחידה בישראל החברה במיזם הבינלאומי ATLAS העוסק בשיתוף פעולה בין לאומי בין תלמידי מחקר לתואר שלישי ובו חברים תשעה מוסדות בינלאומיים מובילים. לפקולטה הסכמי חילופין עם מוסדות מובילים בארצות הברית, אירופה, קנדה וסין. בפקולטה פועל פורום למשפט גלובלי המאגד את פעילות הפקולטה בתחום המשפט הבינלאומי  ופורום למשפט, טכנולוגיה וביג דאטה. הפקולטה גם מובילה את מיזם SSRN-HRN (Hebrew Research Network) – שבמסגרתו מפורסמים ומופצים ברשת מאמרים קודם לפרסומם הרשמי.

חתך הקבלה של הסטודנטים לתואר הראשון בפקולטה הוא מהגבוהים ביותר בישראל. במבחני ההסמכה של לשכת עורכי הדין הסטודנטים שלנו מדורגים בקביעות במקומות הראשונים. החינוך המשפטי שמקבלים הסטודנטים משלב שיעורים עיוניים ברמה הגבוהה ביותר עם סדנאות פרקטיות בשיתוף עם עורכי דין מובילים.

הסטודנטים והבוגרים שלנו משתלבים במשרות הבכירות ביותר בשוק הפרטי ובשירות הציבורי. רק לאחרונה מונו בוגרי הפקולטה למשרות בכירות במגזר הציבורי: השר לענייני דת, מנהלת לשכת נשיא המדינה, מנכ"לית משרד החקלאות ופיתוח הכפר, מנכ"ל משרד הפנים, מנכ"ל משרד ראש הממשלה, מנכ"לית משרד ראש הממשלה החלופי, ועוד.

לפקולטה תוכניות לימוד ייחודיות הן לתואר ראשון והן לתארים מתקדמים.

הפקולטה מקדמת שורה של תוכניות רב-תחומיות המאפשרות לסטודנטים מצטיינים לשלב, לצד לימודי המשפטים, גם לימודים מתחומי דעת אחרים.

הפקולטה מוציאה לאור שלושה כתבי עת המעניקים לסטודנטים הזדמנות להתנסות בחוויה של עבודה במערכת של כתב עת משפטי: כתב-העת המרכזי של הפקולטה, "מחקרי משפט", כתב עת שעוסק בחקר הדמוקרטיה בישראל: "תרבות דמוקרטית", וכתב עת בינלאומי: Law, Religion & State

כפקולטה המחויבת עמוקות לחברה ולמשפט הישראליים, אנו פועלים לגשר בין חלקיה השונים של החברה הישראלית תוך חתירה ליצירת קהילה פלורליסטית המכבדת את השוני ומעודדת שיח ושיתוף פעולה בין אנשים מרבדים שונים בחברה. הקמנו את התוכנית לקידום ולליווי סטודנטים מהחברה הערבית, המסייעת להם לאורך לימודיהם. הפקולטה מעודדת דיון מעמיק בנושאים שנויים במחלוקת בחברה הישראלית.

במסגרת מחויבות זו הוקם בפקולטה מערך קליניקות יוצא דופן בהיקפו ובתחומי פעילותו. הנותן מענה הן למצוקות הפרט והן לנושאים חברתיים עקרוניים בתחומי פעילות מגוונים.

בפקולטה פועלים מספר מרכזים המתמקדים בדילמות הנוגעות לממשק שבין המשפט והחברה בישראל, ביניהם: מרכז רקמן לקידום מעמד האשה הפועל רבות למען קידום זכויות נשים, מרכז מנומדין למשפט יהודי ודמוקרטי והמרכז לתקשורת ומשפט המשותף לפקולטה למשפטים ולבית-הספר לתקשורת.

אני מזמין אתכם/ן להצטרף לקהילת הפקולטה למשפטים ולהיות שותפים להצלחתה ולשלל הפעילויות האקדמיות והחברתיות שמתרחשות במסגרתה.

שלכם,

פרופ' אורן פרז, דיקן

 

שלכם,

פרופ' אורן פרז, דיקן

Oren-dean

 

 

תאריך עדכון אחרון : 25/08/2021