פרופ' (בדימוס) שמשון אטינגר

טלפון
03-5318418
דוא"ל
Shimshon.Ettinger@biu.ac.il
משרד
חדר 003 בניין 305
  ביוגרפיה קצרה

  השכלה:

  1982 תואר שלישי (ישיר), האוניברסיטה העברית.

  1976 תואר ראשון, האוניברסיטה העברית.

   

  תחומי הוראה:

  משפט עברי, הפילוסופיה של ההלכה, דת ומוסר.

  השתתפות בכנסים, סמינרים וימי עיון מדעיים:

  2007 כנס בינלאומי - פורטוגל - יהדות ספרד ופורטוגל.

  2006 כנס לכבוד השופט י' אנגלרד.

  2005 פילוסופיה של ההלכה - היבט רב תחומי (האוניברסיטה העברית).

  2003 משפט ומשפט עברי - ליובלו של פרופ' מ' אלון.

  2003 דת ודין - השפעת הדת על הדין במסגרת רב תרבותיות.

  2000 דיין ודיון במשפט העברי.

  מחקר

  משפט אזרחי, דיני ראיות במשפט העברי.

  פרסומים

  עברית

   

  ספר-מחבר

  1. דיני ראיות במשפט העברי (צפוי להתפרסם, 2009).
  2. פרקי שליחות במשפט העברי (תשנ"ט).

  מאמרים בכתבי עת

   

  1. "הלכת 'הנשאל לחכם וטימא' - גדרו של איסור ואמת הלכתית" שנתון המשפט העברי (צפוי להתפרסם).
  2. "ראיות נסיבתיות בדיני ממונות במשפט העברי" מחקרי משפט (צפוי להתפרסם).
  3. "נוספות לסוגיית היורד לשדה חברו שלא ברשות", דיני ישראל (2008-9).
  4. "אשה כעד בדיני ממונות במשפט העברי" דיני ישראל כ-כא 241 (התש"ס-התשס"א).
  5. "מחלוקת ואמת, למשמעות שאלת האמת בהלכה" שנתון המשפט העברי כא 37 (התש"ס).
  6. "שליחות מכוח הדין במשפט העברי" מחקרי משפט יד 5 (התשנ"ח).
  7. "שליחות נסתרת במשפט העברי ובחוק השליחות" שנתון המשפט העברי טז-יז 1 (התש"ן-התשנ"א).
  8. "שתי הערות לדרכו של הרמב"ם בספר 'משנה תורה"' סיני קו רכט (התש"ן).
  9. "על מקומה של הסברה ב'משנה תורה' לרמב"ם" שנתון המשפט העברי יד 1 (התשמ"ח-התשמ"ט).
  10. "גדרו של שואל" שנתון המשפט העברי יג 23 (התשמ"ז).
  11. "לבירור פסקי הגאונים בשאלת העושה דין לעצמו" שנתון המשפט העברי יא-יב 41 (התשמ"ד-התשמ"ו).
  12. "חריגת שליח מן ההרשאה במשפט העברי" שנתון המשפט העברי ט-י 29 (התשמ"ב-התשמ"ג).
  13. "חיוב עד שקר בנזיקין במשפט העברי" משפטים ט 93 (התשל"ט).
  14. "בית הדין הגבוה לצדק - תל-פיות לאסורים בנישואין?" משפטים ד 428 (התשל"ב).

   

  פרקים בספר

  1. "בין פורמליזם לערכים בהלכה ובמשפט העברי" ספר יובל לכבוד מנחם אלון (אהרון ברק ואביעד הכהן עורכים, צפוי להתפרסם).
  2. "פיקציה של דין ופיקציה של בית דין" עיונים במשפט עברי ובהלכה - דיין ודיון (עמיחי רדזינר ויעקב חבה עורכים, 2007).
  3. "לשאלת הדין והיושר במשנת הרמב"ם ואריסטו" דין ויושר בתורת המשפט של הרמב"ם 235 (חנינה בן-מנחם וברכיהו ליפשיץ עורכים, התשס"ד).
  4. "זכות היחיד ותקנת הציבור - התמודדותה של ההלכה" יהדות פנים וחוץ 182 (אבי שגיא, דודי שוורץ וידידיה צ' שטרן עורכים, התש"ס).
  5. "קווים לתורת השליחות במשפט העברי" עיונים במשפט העברי ובהלכה 53 (אהרן אנקר וסיני דויטש עורכים, התשנ"ט).
  6. "הודאת בעל דין במשפט העברי" מחקרים בהלכה ובמחשבת ישראל לכבוד רקמן 143 (משה בר עורך, התשנ"ד).

   

  שפות זרות

   

  מאמרים בכתבי עת

  1. Can a Witnesses Serve as a Judge , 15 J. L. A 13 (2004).
  1. The Role of Witnesses in Jewish Law , 22 Diney Israel 1 (2003).

  פרקים בספר

  1. Private Enforcement in Jewish Law (Tel Aviv University Press & Boston University Presss, Forthcoming).

  תאריך עדכון אחרון : 07/06/2022