מגמות בפלילים - לאחר עשור לתיקון 39 לחוק העונשין

תאריך
מחבר
ד"ר קרן שפירא-אטינגר
תקציר
למעלה מעשור חלף מאז נכנס לתוקף תיקון 39 לחוק העונשין שהחליף את החלק הכללי של דיני העונשין בישראל. גם אם מוקדם עדיין לבחון את מכלול ההשלכות של חקיקת חלק כללי חדש למשפט הפלילי בארץ, דומה שפרק הזמן שחלף מאפשר להצביע על שינויים שחולל החוק ועל מגמות שהסתמנו בפסיקה ובספרות המשפטית בעקבותיו. בפרספקטיבת זמן זו ניתן להעריך, ולו במסגרת סיכום ביניים, את השיפורים ואת היתרונות שהביא עמו החיקוק המקיף והחשוב ולעמוד על פגמים שנפלו בו בצד חוסרים וספקות שנותרו.

תאריך עדכון אחרון : 29/05/2011