סמינר מחלקתי עם פרופ' טל גולן, University of California San Diego

שלחו לחבר
15/11/2011 - 15:30 - 14:00

"A Preliminary History of Epidemiological Evidence in the 20-th Century American Courtroom"

 הסמינר מתקיים בבניין למשפט מקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין (306) אולם 200