סמינר מחלקתי עם פרופ' בנימין גבע, Osgoode Hall Law School, York University

שלחו לחבר
06/12/2011 - 15:30 - 14:00
הסמינר מתקיים בבניין למשפט מקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין (306) אולם 200