כנס בנושא: " ישראל כמדינת לאום"

שלחו לחבר
29/05/2012 - 18:00 - 10:30

מרכז הכנס: פרופ' גדעון ספיר

תכנית: