סמינר מחלקתי עם Prof. Stepan Wood, Osgoode Hall Law School, York University

שלחו לחבר
29/11/2011 - 15:30 - 14:00

"The Case for Leverage-Based Corporate Human Rights Responsibility"

 הסמינר מתקיים בבניין למשפט מקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין (306) באולם 200