סדנת "משפט המדינה: מפלילי עד חוקתי" עם פרופ' יורם שחר, המרכז הבינתחומי הרצליה

שלחו לחבר
14/11/2011 - 16:00 - 14:00

"Offenses Against the Soul"

הסדנא מתקיימת בבנין משפים 305, כתה 133

מרכזים: ד"ר אורי אהרונסון , ד"ר הדר דנציג-רוזנברג