סדנת "מפלילי עד חוקתי", עם פרופ' אהרן ברק, המרכז הבינתחומי הרצליה

שלחו לחבר
28/11/2011 - 16:00 - 14:00

"זכות הגישה למערכת בתי המשפט"

הסדנא מתקיימת בבניין למשפט מקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין (306),חדר 200

מרכזים: ד"ר אורי אהרונסון, ד"ר הדר דנציג-רוזנברג