סדנת "משפט המדינה: מפלילי עד חוקתי"עם פרופ' אלון הראל, האוניברסיטה העברית בירושלים

09/01/2012 - 14:00 - 16:00

What is Really Wrong with Privatization ?

הסדנא מתקיימת בבניין משפטים 305, כתה 133