סדנא למשפט וכלכלה עם פרופ' יורם מרגליות, אוניברסיטת תל אביב

09/01/2012 - 16:00 - 17:30
המפגש מתקיים בבניין 305, בכיתה 4