סמינר מחלקתי עם ד"ר יצחק ברנד, אוניברסיטת בר-אילן

שלחו לחבר
13/03/2012 - 15:30 - 14:00
הסמינר מתקיים בבניין למשפט מקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין (306), קומה ב'