סמינר מחלקתי עם ד"ר יצחק ברנד, אוניברסיטת בר-אילן

שלחו לחבר
מועד
13/03/2012 - 15:30 - 14:00הוספה ליומן 2012-03-13 14:00:00 2012-03-13 15:30:00 סמינר מחלקתי עם ד"ר יצחק ברנד, אוניברסיטת בר-אילן הסמינר מתקיים בבניין למשפט מקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין (306), קומה ב' הפקולטה למשפטים law.faculty@mail.biu.ac.il Asia/Jerusalem public
הסמינר מתקיים בבניין למשפט מקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין (306), קומה ב'