סמינר מחלקתי עם ד"ר גיל סיגל, הקריה האקדמית אונו

שלחו לחבר
17/04/2012 - 15:30 - 14:00
הסמינר מתקיים בבניין למשפט מקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין (306), קומה ב'