סמינר מחלקתי עם ד"ר גיל סיגל, הקריה האקדמית אונו

שלחו לחבר
מועד
17/04/2012 - 15:30 - 14:00הוספה ליומן 2012-04-17 14:00:00 2012-04-17 15:30:00 סמינר מחלקתי עם ד"ר גיל סיגל, הקריה האקדמית אונו הסמינר מתקיים בבניין למשפט מקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין (306), קומה ב' הפקולטה למשפטים law.faculty@mail.biu.ac.il Asia/Jerusalem public
הסמינר מתקיים בבניין למשפט מקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין (306), קומה ב'