סמינר מחלקתי עם פרופ' גדעון פרחומובסקי, אוניברסיטת בר-אילן

שלחו לחבר
01/05/2012 - 15:30 - 14:00
הסמינר מתקיים בבניין למשפט מקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין (306), קומה ב'