סמינר מחלקתי עם פרופ' גדעון פרחומובסקי, אוניברסיטת בר-אילן

שלחו לחבר
מועד
01/05/2012 - 15:30 - 14:00הוספה ליומן 2012-05-01 14:00:00 2012-05-01 15:30:00 סמינר מחלקתי עם פרופ' גדעון פרחומובסקי, אוניברסיטת בר-אילן הסמינר מתקיים בבניין למשפט מקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין (306), קומה ב' הפקולטה למשפטים law.faculty@mail.biu.ac.il Asia/Jerusalem public
הסמינר מתקיים בבניין למשפט מקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין (306), קומה ב'