סמינר מחלקתי עם Prof. Alison Dundes Renteln, University of Southern California

שלחו לחבר
15/05/2012 - 15:30 - 14:00
הסמינר מתקיים בבניין למשפט מקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין (306), אולם 200, קומה ב'