סמינר מחלקתי עם Prof. Alison Dundes Renteln, University of Southern California

שלחו לחבר
מועד
15/05/2012 - 15:30 - 14:00הוספה ליומן 2012-05-15 14:00:00 2012-05-15 15:30:00 סמינר מחלקתי עם Prof. Alison Dundes Renteln, University of Southern California הסמינר מתקיים בבניין למשפט מקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין (306), אולם 200, קומה ב' הפקולטה למשפטים law.faculty@mail.biu.ac.il Asia/Jerusalem public
הסמינר מתקיים בבניין למשפט מקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין (306), אולם 200, קומה ב'