סמינר מחלקתי עם פרופ' רות הלפרין-קדרי

שלחו לחבר
12/06/2012 - 15:30 - 14:00

הסמינר מתקיים בבניין למשפט מקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין (306), קומה ב'

"כללי ההכרעה בסכסוכי משמורת – על סכנות אשליית הדמיון ההורי במציאות ממוגדרת"