כנס לכבוד המשנה לנשיאת בית המשפט העליון, השופט אליעזר ריבלין

שלחו לחבר
14/06/2012 - 20:00 - 14:00

יוזמי הכנס: פרופ' שחר ליפשיץ, אוניברסיטת בר-אילן, פרופ' אריאל פורת, אוניברסיטת תל אביב, ד"ר בנימין שמואלי, אוניברסיטת בר-אילן

תכנית: