מפגש סטודנטים הפקולטה למשפטים עם פרופ' אהרן ברק, המרכז הבינתחומי הרצליה, נשיא ביהמ"ש העליון (בדימ)

שלחו לחבר
05/03/2012 - 20:00 - 17:30

המפגש מתקיים בבניין פלדמן (301), אולם 11 הסנאט, קומה ב'

תכנית: