שלחו לחבר

מלגת יגאל אלון

מלגות יגאל אלון מיועדות למדענים צעירים מצטיינים, מטרתן לאפשר לזוכים להיקלט במערכת האוניברסיטאות בישראל ולאוניברסיטאות - למנות את הזוכים ל"מרצה" או ל"מרצה בכיר" או ל"פרופסור חבר" כמינוי ראשון במשרה מלאה.

מועד ההגשה
לפי הודעת הפקולטה
קריטריונים

בחירת הזוכים נעשית על בסיס הצטיינות אישית.

תאריך עדכון אחרון : 10/05/2010