שלחו לחבר

מלגות לדוקטורנטים מצטיינים

 

הפקולטה למשפטים מקיימת 'תכנית לדוקטורנטים מצטיינים' במסגרת לימודי התואר השלישי. התכנית מיועדת לתלמידי מחקר מצטיינים המבקשים להקדיש את מלוא זמנם ומרצם לפעילות מחקרית במסגרת הפקולטה למשפטים.

משתתפי התכנית יהיו זכאים להטבות הבאות:

 • מלגה בסכום של עד 260,000 ₪ לתקופה של 4 שנות לימוד.
 • פטור מלא משכר לימוד למשך כל תקופת הלימודים.
 • חדר עבודה בתחומי הספרייה למשפטים.
 • אפשרות לשיתוף פעולה עם אוניברסיטאות מובילות מחו"ל.
 • אפשרות להשתתף בתכנית הקיץ היוקרתית בחו"ל לדוקטורנטים של אגודת ATLAS  המאגדת בתוכה עשרה בתי ספר למשפטים מהמובילים בעולם.
 • מימון נסיעה לכנס בחו"ל להצגת מחקרו של הדוקטורנט (עד 1,000$).
 • השתלבות במערך ההוראה של הפקולטה בתפקיד של עוזרי הוראה. עבור ההוראה יזכו המשתתפים בגמול נפרד. היקף ההוראה של כל משתתף כפוף לאישורו של האחראי האקדמי של התכנית.
 • אפשרות להשתתף בסדנאות השונות של הפקולטה ובסמינר פקולטטיבי, בהן מציגים חוקרים מובילים מהארץ ומחו"ל עבודות בהתהוות.
מועד ההגשה
לפי הודעת הפקולטה
קריטריונים

משתתפי התוכנית יידרשו לעמוד בתנאים הבאים:

 • להקדיש את כל זמנם למחקר.
 • להגיש הצעת מחקר תוך שנה מיום תחילת הלימודים.
 • להגיש אחת לחצי שנה, דו"ח התקדמות בעבודה, בצירוף התייחסות המנחה.
 • לעמוד בכל הדרישות האקדמיות ובתנאים הקבועים בתקנון הפקולטה ובתקנון האוניברסיטאי ביחס לתלמידי מחקר לתואר שלישי.
 • להגיש את עבודת המחקר לא יאוחר מארבע שנים מיום תחילת הלימודים.

תאריך עדכון אחרון : 14/04/2011