ערב השקת כתב העת Journal of Law,Religion and State

שלחו לחבר
21/05/2012 - 19:30 - 17:30

נושא: Religion and Political Radicalism

המפגש יתקיים בבניין למשפט מקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין (306), קומה ב'

מרכז: ד"ר חיים שפירא

תכנית: