סדרת מפגשי סטודנטים בנושא "הדמוקרטיה על נס" עם עו"ד אביגדור פלדמן

09/05/2012 - 18:00 - 20:00