סדנת "משפט המדינה: מפלילי עד חוקתי"

27/11/2012 - 12:00 - 14:00

עם ד"ר דורון שולצינר, האוניברסיטה העברית

כתה 132