הסדנא במשפט, כלכלה ועסקים מארחת את פרופ' זוהר גושן, הקריה האקדמית אונו ואוניברסיטת קולומביה

01/01/2013 - 16:00 - 18:00
חדר 110