מפגש השני של הפורום למשפט חוקתי

שלחו לחבר
30/12/2012 - 20:30 - 18:00
 "Proportionality and Justification"
 Moshe Cohen-Eliya and Iddo Porat
הבניין למשפט מקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין (306) אולם 200 קומה ב'