קבוצת מחקר במשפט עברי

07/01/2013 - 16:00 - 18:00
חדר 300