קבוצת מחקר במשפט עברי

18/03/2013 - 16:00 - 18:00
חדר 300