תואר שני בפקולטה למשפטים

 

הפקולטה למשפטים מתכבדת להודיע על הרשמה במסלולים הבאים :

 

לשופטים, משפטנים ועורכי דין - תחילת לימודים 25/10/2022

לבוגרי כלכלה, מנהל עסקים וחשבונאות - תחילת לימודים 04/08/2022

לבוגרי מדעי החברה, הרוח ויהדות - תחילת לימודים 04/08/2022

לבוגרי מדעי המחשב והנדסה  - תחילת לימודים 04/08/2022

לבוגרי מקצועות הרפואה - תחילת למודים 04/08/2022

 

לרישום לתואר השני

 

למידע נוסף ניתן לפנות : בדואר אלקטרוני ma.law@biu.ac.il בטלפון: 03-5318835