תואר שני במחלקה למשפטים

 

הפקולטה למשפטים מתכבדת להודיע על הרשמה במסלולים הבאים :

 

לשופטים, משפטנים ועורכי דין - תחילת לימודים 16/10/2018
 

לבוגרי כלכלה, מנהל עסקים וחשבונאות - תחילת לימודים 26/07/2018

 

לבוגרי מדעי החברה, הרוח ויהדות - תחילת לימודים 26/07/2018

 

לרישום לתואר השני

 

למידע נוסף ניתן לפנות : בדואר אלקטרוני ma.law@biu.ac.il בטלפון: 03-5318835 או בפקס 03-7384188