הסמינר המחלקתי

שלחו לחבר
09/04/2013 - 15:30 - 14:00
הסמינר מתקיים בבניין למשפט מקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין (מס' 306), קומה 2