הסמינר המחלקתי

שלחו לחבר
מועד
09/04/2013 - 15:30 - 14:00הוספה ליומן 2013-04-09 14:00:00 2013-04-09 15:30:00 הסמינר המחלקתי הסמינר מתקיים בבניין למשפט מקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין (מס' 306), קומה 2 הפקולטה למשפטים law.faculty@mail.biu.ac.il Asia/Jerusalem public
הסמינר מתקיים בבניין למשפט מקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין (מס' 306), קומה 2