קבוצת לימוד פלורליזם

שלחו לחבר
מועד
28/05/2013 - 15:30 - 14:00הוספה ליומן 2013-05-28 14:00:00 2013-05-28 15:30:00 קבוצת לימוד פלורליזם הבניין למשפט מקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין 306, קומה ב' הפקולטה למשפטים law.faculty@mail.biu.ac.il Asia/Jerusalem public
הבניין למשפט מקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין 306, קומה ב'