קבוצת לימוד פלורליזם

שלחו לחבר
28/05/2013 - 15:30 - 14:00
הבניין למשפט מקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין 306, קומה ב'