קבוצת לימוד פלורליזם

28/05/2013 - 14:00 - 15:30
הבניין למשפט מקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין 306, קומה ב'