סמינר מחלקתי עם ד"ר עדי אייל, אוניברסיטת בר-אילן

שלחו לחבר
05/03/2013 - 15:30 - 14:00

"Incorporation Rules"

הסמינר מתקיים בבניין למשפט מקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין (306), קומה 2