האם יש צורך ב-x?בין צנזורה צבאית, ועדת העורכים וחופש העיתונות בישראל

שלחו לחבר
04/03/2013 - 16:00 - 14:00

הארוע מתקיים בבניין משפטים 305, אולם משפט מבוים 11, קומת קרקע

מרכזים: פרופ' אריאל בנדור וד"ר ענת פלג

תוכנית: