מפגש "משפטים נפגשים" עם ד"ר יעקב חבה וד"ר קרן שפירא-אטינגר

06/05/2013 - 18:00 - 19:30

נושא: "פניקה מוסרית" 

הבניין למשפט מקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין 306, קומה ב'