ערב עיון: דרישת מידע פלילי-שיקול ראוי ועניני או פגיעה בחסיון המרשם הפלילי ובחזקת החפות בעקבות פסק הדין בפרשת דיין נגד מפעל הפיס"

שלחו לחבר
מועד
21/04/2013 - 20:00 - 17:00הוספה ליומן 2013-04-21 17:00:00 2013-04-21 20:00:00 ערב עיון: דרישת מידע פלילי-שיקול ראוי ועניני או פגיעה בחסיון המרשם הפלילי ובחזקת החפות בעקבות פסק הדין בפרשת דיין נגד מפעל הפיס" ערב העיון מתקיים בבניין למשפט מקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין (306), אולם 200 מרכזים: פרופ' רות קנאי ופרופ' אריאל בנדור תכנית הפקולטה למשפטים law.faculty@mail.biu.ac.il Asia/Jerusalem public

ערב העיון מתקיים בבניין למשפט מקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין (306), אולם 200

מרכזים: פרופ' רות קנאי ופרופ' אריאל בנדור

תכנית