ערב עיון: דרישת מידע פלילי-שיקול ראוי ועניני או פגיעה בחסיון המרשם הפלילי ובחזקת החפות בעקבות פסק הדין בפרשת דיין נגד מפעל הפיס"

שלחו לחבר
21/04/2013 - 20:00 - 17:00

ערב העיון מתקיים בבניין למשפט מקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין (306), אולם 200

מרכזים: פרופ' רות קנאי ופרופ' אריאל בנדור

תכנית