הענקת פרסים ומלגות ע"ש אסתר ורומי תיגר

שלחו לחבר
29/05/2013 - 16:00 - 14:30

הארוע מתקיים בבניין הפקולטה למשפטים מס' 306, קומה 2

תכנית: