כנס "ביקורת המדינה בעידן התקשורת"

שלחו לחבר
01/10/2013 - 17:00 - 09:00

בניין משפטים (305), אולם משפט מבוים מס' 11.

מארגן: פרופ' אריאל בנדור, ראש המרכז לתקשורת ומשפט

תכנית: