מפגש מערכות כתב העת "מחקרי משפט" - היוצאת והנכנסת

שלחו לחבר
19/08/2013 - 20:30 - 19:00

המפגש מתקיים בבניין למשפט מקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין (306) חדר סגל, קומה 2

מרכזת: פרופ' צילי דגן