כנס בינלאומי בנושא "Democratization of Risk Governance"

שלחו לחבר
18/12/2013 - 19:00 - 09:00

הבניין למשפט מקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין (306), חדר סגל, קומה 2

מרכז: פרופ' אורן פרז

בשיתוף האוניברסיטה הפתוחה ומרכז ספרא לאתיקה, אוניברסיטת תל-אביב

17.12: פתיחת הכנס בבית אילה, האוניברסיטה הפתוחה

19.12: המשך הכנס באוניברסיטת תל-אביב

תכנית