סמינר מחלקתי

שלחו לחבר
29/10/2013 - 15:30 - 14:00

עם ד"ר עמית פונדיק, אוניברסיטת תל אביב

"Coercion vs. Deception in Sexual Offenses"

הבניין למשפט מקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין (306), קומה ב'