מפגש קבוצת מחקר "פרטי-ציבורי"

שלחו לחבר
19/11/2013 - 16:00 - 14:00

מובילה: פרופ' רות הלפרין-קדרי, אוניברסיטת בר-אילן

הבניין למשפט מקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין (306) קומה 2.