סמינר מחלקתי

שלחו לחבר
17/12/2013 - 15:30 - 14:00

עם Prof. Harlan Grant Cohen , אוניברסיטת ג'ורג'יה

"Prolegomena to a Theory of International Precedent."

הבניין למשפט מקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין (306) קומה ב'