סמינר מחלקתי

שלחו לחבר
מועד
17/12/2013 - 15:30 - 14:00הוספה ליומן 2013-12-17 14:00:00 2013-12-17 15:30:00 סמינר מחלקתי עם Prof. Harlan Grant Cohen , אוניברסיטת ג'ורג'יה "Prolegomena to a Theory of International Precedent." הבניין למשפט מקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין (306) קומה ב' הפקולטה למשפטים law.faculty@mail.biu.ac.il Asia/Jerusalem public

עם Prof. Harlan Grant Cohen , אוניברסיטת ג'ורג'יה

"Prolegomena to a Theory of International Precedent."

הבניין למשפט מקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין (306) קומה ב'