סמינר מחלקתי עם פרופ' אריה רייך

שלחו לחבר
01/04/2014 - 15:30 - 14:00

אוניברסיטת בר-אילן

הבניין למשפט מקרקעין  ע"ש ג'אן ומוריס בנין (306) חדר סגל, קומה 2

"מדוע על ישראל לאמץ את החוק לדוגמה על בוררות מסחרית בינלאומית של האו"ם?"