הרצאת אורח הקליניקה לייעוץ וחקיקה, מר שי ניצן

שלחו לחבר
מועד
25/11/2013 - 19:00 - 17:00הוספה ליומן 2013-11-25 17:00:00 2013-11-25 19:00:00 הרצאת אורח הקליניקה לייעוץ וחקיקה, מר שי ניצן המשנה ליועץ המשפטי לממשלה "האיזון בין ביטחון המדינה וזכויות האזרח" מרכזים: ד"ר איתי בר-סימן-טוב וד"ר אסף הראל הבניין למשפט מקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין (306) קומה ב' הפקולטה למשפטים law.faculty@mail.biu.ac.il Asia/Jerusalem public

המשנה ליועץ המשפטי לממשלה

"האיזון בין ביטחון המדינה וזכויות האזרח"

מרכזים: ד"ר איתי בר-סימן-טוב וד"ר אסף הראל

הבניין למשפט מקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין (306) קומה ב'