הרצאת אורח הקליניקה לייעוץ וחקיקה, מר שי ניצן

שלחו לחבר
25/11/2013 - 19:00 - 17:00

המשנה ליועץ המשפטי לממשלה

"האיזון בין ביטחון המדינה וזכויות האזרח"

מרכזים: ד"ר איתי בר-סימן-טוב וד"ר אסף הראל

הבניין למשפט מקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין (306) קומה ב'